گردشگری

مرمت و احیا بنای تاریخی عمارت موسی خانی در استان کرمان شهرستان شهر بابک این شرکت در راستای پیشبرد اهداف ... ادامه مطلب

بازار سرمایه

فعالیت در بازار سرمایه استفاده از ابزارهای مالی جهت تأمین مالی پروژه‌های در جریان شرکت تاریخچه پیدایش بورس در جهان ... ادامه مطلب

صنایع غذایی

راه اندازی و ساخت گروه کارخانجات مواد غذایی در کشورهای همسایهدر ایران سالیانه ۵٫۵ میلیون تن گوجه فرنگی تولید و ... ادامه مطلب