گرانول خالص آسافوتیدا شیرین

Sweet

 Asafoetida

 Purified Granule


یکی از محصولات خالص و اصلی بوده که حاصل تلاش متخصصان و کارشناسان  شرکت سپتا می باشد.پس از تهیه شیره‌ی تصفیه شده آسافوتیدای شیرین (خمیری) طی مراحل مختلف این شیره خشک  و پودر می‌شود. سپس پودر حاصل با روش‌ها و تجهیزات خاص به گرانول تبدیل می‌شود. این محصول به عنوان ماده اولیه در کارخانجات مختلف استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند به صورت مستقیم به شکل دارو یا خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

Aso - 004

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!