پودر خالص آسافوتیدا شیرین

Sweet

 Asafoetida 

Pure Powder


از محصولات اصلی و اورگانیک شرکت سپتا می‌باشد. شیره تصفیه شده آسافوتیدای شیرین(خمیری)، طی مراحل مختلف و با تجهیزات تخصصی بدون ایجاد تغییر در ترکیبات یا خواص ارگانیک، به پودر خالص تبدیل و مورد استفاده پایه‌ای محصولات مختلف می‌باشد. همچنین می‌تواند بصورت مستقیم به شکل دارو یا خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

Aso - 005

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!