معرفی گیاه  آسافوتیدا (آنغوزه)

مشخصات گیاه شناسی آنغوزه :
آنغوزه       Ferula assa-foetida 
رده‌بندی علمی
فرمانرو:   گیاه
راسته:     کرفس‌سانان
تیره:       چتریان
رده:       آنقوزه
گونه:      F. assa-foetida
نام دوبخشی هستند

آنغوزه گیاهی است از خانواده‌ی چتریان Umbellifereae  با نام علمی Ferula assa foetida  گیاهی تک پایه ، مونو کارپ ، علفی ، چند ساله با برگ‌هاي مرکب و ریشه نسبتا ضخیم و گوشتی ، گل‌هاي این گیاه به رنگ زرد و گل‌آزین آن به شکل چتر مرکب روي ساقه ظاهر می‌شود. میوه گیاه آنغوزه شیزوکارپ می‌باشد که پس از رسیدن، توسط زایدهاي فنر مانند، به دو قسمت تقسیم می‌گردد. که به هر کدام مریکارپ گفته می‌شود.

 قطر ریشه‌ی این گیاه بر حسب سن متفاوت و از۷ تا۱۰ سانتیمتر میرسد و تا عمق ۳۰ الی٤۰ سانتیمتری خاک فرو می‌رود. ریشه‌ها بصورت افقی و به موازات سطح خاک قرار دارند و به دلیل گستردگی ریشه‌ی گیاه در حفاظت خاک نقش مهمی را ایفا می‌نماید .

با توجه به میزان بارندگی وسایر شرایط محیطی بین ۶ الی ۱۰ سال یکبار به گل نشسته و به بذردهی می‌رسد. بعد از بذردهی بوته‌های آنغوزه برای همیشه خشک می‌شود. چون در گیاه بالغ تمامی شیره‌ی پرورده برای ساختن بذر به مصرف می‌رسد.

گل آذین به صورت چتر مرکب می‌باشد.گلها هرمافرودیت و به  رنگ زرد می‌باشد و ارتفاع ساقه ی گل دهنده برحسب شرایط یعنی میزان بارندگی و حاصل‌خیزی خاک ، شرایط اقلیمی  به۱/۸ الی ۳ متر نیز می‌رسد. بذر ها بسیار سبک و به شکل راکت می‌باشد.

برگ‌ها قاعده ای دوبارشانه ای کرکدار و به ابعاد ۳۰در ۴۰ سانتی‌متر و لوب‌های مستطیلی – سرنیزه‌ای هستند غلاف‌های فوقانی تقریبا چرمی کرکدار به ابعاد ۵ الی ۱۲ در ۵ الی ۷/۵ سانتی متر وبه رنگ سبز تیره و داری بریدگی‌های عمیق هستند 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!