شیره تصفیه شده آسافوتیدا شیرین (خمیری)

Sweet

 Asafoetida

 Purified Material

پس از برداشت شیرابه‌های اولیه وگذراندن مراحل تصفیه و خالص‌سازی درکارگاه، غلظت (بریکس) شیرابه را بالا برده و تقریبا ۳۰ درصد از وزن اولیه آن کاسته می‌شود. این محصول ماده پایه ساخت سایر محصولات بوده و حاوی کلیه ترکیبات آسافوتیدا و فاقد هرگونه ناخالصی وافزودنی بوده و کاملا ارگانیک می‌باشد. 

Aso - 003

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!