بازدید جناب آقای دکتر اکرام‌جعفری مشاور محترم مدیرعامل هلدینگ مادرتخصصی میدکو و رئیس هیات مدیره هلدینگ تامین آتیه میدکو و جناب آقای دکتر رمزی مدیرعامل محترم تامیدکو از غرفه سپتا در نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!