دو نوع آنغوزه در ایران وجود دارد که به نام‌های آنغوزه تلخ و شیرین معروفند و به دو صورت اشکی و توده‌ای در بازار عر ضه می‌شود .

به گزارش سایت سپتا ، ارقام تلخ آنغوزه طعم بسیار زننده و بدبوتر و میزان شیرابه دهی بیشتری نسب به ارقام شیرین دارند. سایر استان‌های کشور بغیر از استان‌های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی یکی از مراکز مهم صادرکننده آنغوزه تلخ و سایر گونه‌های آن هستند.

آنغوزه تلخ Ferula  assa –foetida از گونه‌های با ارزش دارویی فراوان است که در ایران بخصوص در استان کرمان از پراکنش خوبی برخوردار می باشد. آنغوزه شیرین  Ferula foetidaمخصوص مناطق کوهستانی استان  خراسان شمالی است .

                                                                                                                                        فرق بین آنغوزه تلخ و شیرین

آنغوزه شیرین عمدتاً حاوی ترکیبات صمغ و گوگرد است و فاقد ترکیبات کومارین است اما  در آنغوزه تلخ علاوه بر صمغ و ترکیبات گوگردی، ترکیبات کومارینی نیز وجود دارد.

                                                                                                            اختلاف ترکیبات شیمیایی آنغوزه تلخ و شیرین

 به منظور مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده آنغوزه شیرین طبس و آنغوزه تلخ لار، پس از استحصال شیره به روش سنتی از گیاه آنغوزه، اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب توسط کلونجر انجام گرفت و اسانس به دست آمده توسط سولفات سدیم آبگیری شد.اسانس‌ها توسط تکنیک‌های  GC و  GC/MS آنالیز گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس آنغوزه شیرین طبس دارای۴۴ ترکیب و اسانس آنغوزه تلخ لار دارای ۵۶ ترکیب است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!